MicroMAT - Industry Diesel&Oil http://www.diesel-oil.pl/pokaz/259/micromat.html Diesel-oil.pl polecamy Osprzęt do paliw, Liczniki, Pompy, Filtry paliwa, Kompresory, Dystrybutor, AdBlue. Zbiorniki, Biopaliwa Mon, 20 Nov 2017 16:40:53 +0100 Mon, 20 Nov 2017 16:40:53 +0100 seoShop rss monkey MicroMAT http://www.diesel-oil.pl/pokaz/259/micromat.html <p> MicroMAT - nowy produkt z linii terminali Micro. </p> <p> Funkcjonalność, prosta obsługa, nowoczesna technologia w atrakcyjnej cenie!!!&#160; </p> <p> &#160; </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- steruje wydawaniem paliwa przy wykorzystaniu kart i brelok&#243;w zbliżeniowych (RFID Unicode 125 kHz)&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- możliwość</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">pojedynczej lub podw&#243;jnej identyfikacji (kierowcy i pojazdu) aby wydać</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">paliwo&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- każda karta może być</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">zabezpieczona PIN-em, ale nie musi (brak wpisanego PIN-u powoduje,</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;ż</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">e system o niego&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">nie pyta)&#160;</span> </p> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- ilość</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">kart w systemie nie limitowana )</span> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system prowadzi rejestracje</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#808; </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">wydań</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">(tankowań) rejestrując:&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> &#160; </p> <ul> <li><span style="font-size: small">&#160; &#160; datę,&#160;</span></li> <li><span style="font-size: small">&#160; &#160; czas,&#160;</span></li> <li><span style="font-size: small">&#160; &#160; kto,&#160;</span></li> <li><span style="font-size: small">&#160; &#160; do jakiego pojazdu/maszyny,&#160;</span></li> <li><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160; &#160; ilość</span><span style="font-size: 12px; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">litr&#243;w paliwa &#160;</span></li> <li><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160; &#160; jaki wprowadził</span><span style="font-size: 12px; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small"> </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">stan licznika np. kilometr&#243;w lub motogodzin</span></li> <li><span style="font-size: small">&#160; &#160; przy jakim stanie totalizera zakończono tankowanie&#160;</span></li> </ul> <p> &#160; </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- każdy pojazd i kierowca opisani są</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">firmą, można więc prowadzić</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small"> </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">wydania z podziałem na r&#243;żnych odbiorc&#243;w&#160;</span> </p> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system może wymagać od kierowcy podania stanu licznika (kilometr&#243;w lub motogodzin)&#160;</span> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system zarządzany jest poprzez przeglądarkę</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">internetową</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">(nie wymaga instalowania</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;ż</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">adnych program&#243;w na&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> &#160;&#160; <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">komputerach użytkownika, automat zawiera całe oprogramowanie)&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system umożliwia wydrukowanie raportu z wydań</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">paliwa lub wykonanie eksportu tego raportu do pliku txt&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- możliwość</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">archwizacji danych jako plik bazodanowy lub w pliku tekstowym&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system posiada wewnętrzny totalizer (licznik sumaryczny wydanego paliwa)&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- komunikacja z automatem poprzez LAN (opcjonalnie WiFi) oraz GPRS (wymagana karta SIM ze stałym IP&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system obsługuje tylko układy wydawcze zliczając impulsy z przepływomierza (nie obsługuje profesjonalnych&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> &#160; <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">dystrybutor&#243;w)&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- możliwość</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">podłączenia <a href="http://www.diesel-oil.pl/pokaz/218/sonda%20hydrostatyczna%20420ma.html" title="Sonda hydrostatyczna"><u><strong>sondy</strong></u></a> 4-20mA&#160;</span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> &#160; </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <strong><font size="2">Wymiary: </font></strong> </p> <font size="2"> </font> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <font size="2"> wys. 300 mm szer. 210 mm głęb. 120 mm </font> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small"><br /> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small"></span> </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> &#160; </p> <p style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Arial; margin: 0px"> &#160;&#160; </p> <p> &#160; </p> <p>Cena: 5473.50 zł Po potwierdzeniu w Industry, <strong>nowość!</strong></p> Wed, 15 Feb 2017 14:03:41 +0100 http://www.diesel-oil.pl/pokaz/259/micromat.html