PetroMat Micro - Diesel-oil.pl - zbiorniki paliwa,stacje paliw,bio diesel http://www.diesel-oil.pl/pokaz/259/petromat%20micro.html Diesel-oil.pl polecamy Osprzęt do paliw, Liczniki, Pompy, Filtry paliwa, Kompresory, Dystrybutor, AdBlue. Zbiorniki, Biopaliwa Wed, 22 Oct 2014 11:34:55 +0200 Wed, 22 Oct 2014 11:34:55 +0200 seoShop rss monkey PetroMat Micro http://www.diesel-oil.pl/pokaz/259/petromat%20micro.html <p> PetroMat Micro - nowy produkt z linii terminali PetroMat. </p> <p> Funkcjonalność, prosta obsługa, nowoczesna technologia w atrakcyjnej cenie!!!&#160; </p> <p> &#160; </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- steruje wydawaniem paliwa przy wykorzystaniu kart i brelok&#243;w zbliźeniowych (RFID Unicode 125 kHz)&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- moźliwość</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">pojedynczej lub podw&#243;jnej identyfikacji (kierowcy i pojazdu) aby wydać</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">paliwo&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- kaźda karta moźe być</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">zabezpieczona PIN-em, ale nie musi (brak wpisanego PIN-u powoduje,</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;ź</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">e system o niego&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">nie pyta)&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- kaźda karta ma przypisany nr PUK, kt&#243;ry umoz</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#775;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">liwia jednokrotne tankowanie bez karty (sytuacje awaryjne np. w&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">przypadku zagubienia karty)&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- ilość</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">kart w systemie nie limitowana )</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system prowadzi rejestracje</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#808; </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">wydań</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">(tankowań) rejestrując:&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;&#160; &#160;- datę,&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;&#160; &#160;- czas,&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;&#160; &#160;- kto,&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;&#160; &#160;- do jakiego pojazdu/maszyny,&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;&#160; &#160;- ilość</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">litr&#243;w paliwa&#160;&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;&#160; &#160;- jaki wprowadził</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small"> </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">stan licznika np. kilometr&#243;w&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;&#160; &#160;- przy jakim stanie totalizera zakończono tankowanie&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- kaźdy pojazd i kierowca opisani są</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">firmą, moźna więc prowadzię</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">wydania z podziałem na r&#243;źnych odbiorc&#243;w&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- do firmy, pojazdu i kierowcy moźna przyporządkować</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">limit paliwa do wydania w litrach, system zatrzymuje&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;&#160;wydawanie po osiągnięciu najmniejszego z limit&#243;w&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system wymaga od kierowcy podania stanu licznika (kilometr&#243;w lub motogodzin)&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system zarządzany jest poprzez przeglądarkę</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">internetową</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">(nie wymaga instalowania</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;ź</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">adnych program&#243;w na&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">komputerach uźytkownika, automat zawiera całe oprogramowanie)&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system umoźliwia wydrukowanie raportu z wydanń</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">paliwa lub wykonanie eksportu tego raportu do pliku txt&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- moźliwość</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">arychwizacji danych jako plik bazodanowy lub w pliku tekstowym&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system posiada wewnętrzny totalizer (licznik sumaryczny wydanego paliwa)&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- komunikacja z automatem poprzez LAN (opcjonalnie WiFi) oraz GPRS (wymagana karta SIM ze stałym IP&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- system obsługuje tylko układy wydawcze zliczając impulsy z przepływomierza (nie obsługuje profesjonalnych&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">dystrybutor&#243;w)&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- moźliwość</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">podłączenia systemu kontroli poziomu OCIO&#160;</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: small">- obsługa tzn. karty operatora, kt&#243;ra umoźliwia kontrolę</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#160;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">sprawności klawiatury oraz kalibracje</span><span style="font: 12px Helvetica"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">&#808; </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small">z poziomu terminala.</span> </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> &#160; </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> &#160; </p> <p style="font: 10px Arial; margin: 0px"> <font size="2"><strong>Zapraszamy na stronę testową terminala: 80.55.214.153:8000 </strong></font> </p> <p> &#160; </p> <p>Cena: 6137.70 zł Po potwierdzeniu w Industry, <strong>polecamy!</strong>, <strong>nowość!</strong></p> Mon, 04 Aug 2014 15:10:48 +0200 http://www.diesel-oil.pl/pokaz/259/petromat%20micro.html