• flaga polska
  • flaga angielska
  • flaga rosyjska
tel.:Pokaż numer

Serwis

 

  tel. +48 518 085 324

  tel. +48 535 010 848

 

 email: serwis@diesel-oil.pl

 

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Firma Dex-Oil Sp. z o.o. udziela na oferowane wyroby następujących gwarancji licząc od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika:


Dla zbiorników stalowych podziemnych (20 lat)

Dla zbiorników stalowych naziemnych 60 miesięcy (5 lat); dla zabezpieczenia antykorozyjnego 18 miesięcy, pod warunkiem przestrzegania zasad właściwego posadowienia i eksploatacji wg warunków zawartych w DTR

Dla zbiorników z polietylenu 120 miesięcy (10 lat)

Dla produktów do dystrybucji paliw lub olejów firmy UR, PIUSI, TELLARINI (2 lata)

 

Pistolety i węże są objęte 14 dniowym okresem rozruchowym.

Gwarancja obejmuje w szczególności:

Dla zbiorników polietylenowych i stalowych: szczelności, trwałość koloru, zmiany pod wpływem czynników atmosferycznych.

Dla osprzętu firmy PIUSI oraz UR niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia tj. niezgodne z parametrami producenta
Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zawiadomienia o powstałej wadzie.

Godziny otwarcia biura:
Pon. - pt. godz. 8.00 - 16.00

Firma Dex-Oil Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wymianę sprzętu na nowy w przypadku niemożliwości wykonania naprawy.

Firma Dex-Oil Sp. z o.o. może się uchylić od terminowości napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami np. klęskami żywiołowymi, niepokojami społecznymi, ograniczeniami importowymi itp.

W zakresie nieuregulowanym kartą gwarancyjną, strony stosują odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Konieczne jest zabezpieczenie układów elektronicznych przez wykonanie ochrony przepięciowej w obwodzie zasilania energii elektrycznej (możliwość powstania przepięć podczas wyładowań atmosferycznych)

 

 

LISTA CZYNNOŚCI NIE OBJĘTYCH GWARANCJĄ:

 

- kalibracja przepływomierzy

- wymiana filtrów (zalecana 2 x w roku lub w razie potrzeb)

- wymiana uszkodzonych mechanicznie łopatek pompy 

- naprawa/wymiana pompy uszkodzonej w wyniku zatarcia

- naprawa uszkodzeń mechanicznych

- wymiana bezpieczników

- naprawa/wymiana sprzętu uszkodzonego przez zwarcie elektryczne

- wymiana baterii 

icona: del.icio.us  icona: Digg it  icona: ma.gnolia  icona: reddit  icona: Google  icona: Netscape  icona: StumbleUpon Industry Diesel&Oil Sp. z o.o.

Telefon: +48 61 871 20 00; 501 879 516

Zadaj pytanie przez email:

Treść pytania

Telefon:

Imię i nazwisko:

Skontaktuj się z nami! Zapisz się na newsletter Facebook